Hvordan du programmerer en Emerson Lc195em82 Mediacom Remote

Mediacom Selskapet tilbyr Internett og kabel-tv tjenester til kunder over hele USA. Hvis du abonnerer på Mediacom service, vil du motta en set-top-boks med en universell fjernkontroll som du kan koble til TV-system. Denne universelle fjern kan programmeres til å jobbe med mange forskjellige elektroniske enheter, slik at du kan kombinere alle dine fjernkontroller til én. Hvis du har en Emerson Lc195em82 modell LCD-TV, det er instruksjoner for programmering Mediacom fjernkontrollen til å styre enheten.

Bruksanvisning

1 Slå på Emerson TV ved å trykke på "Power" knappen på den originale fjernkontrollen for denne enheten eller på TV-kontrollpanelet. La andre enheter slått av under programmeringen for å unngå problemer.

2 Trykk på "TV" input knappen øverst på fjernkontrollen. Etter det blinker en gang, trykk på "Setup" -knappen og hold den inne til "TV" input knappen blinker to ganger. Du er nå i programmeringsmodus og har en kort tid (30 sekunder) for å starte programmering før fjern vil slås av.

3 Bruk det numeriske tastaturet i sentrum av den universelle fjernkontrollen til å taste inn koden "0154." Dette er den første programmeringskode oppført for Emerson TV i brukerhåndboken for Mediacom fjernkontroll. Hvis denne koden er anerkjent, vil "TV" knappen blinker to ganger.

4 Rett Mediacom fjernkontrollen mot Emerson TV og trykk på "Power" knappen. TV-en slås av når du gjør dette. Hvis ja, trykk på "Power" knappen for å slå på TV-apparatet og trykk alle knappene som du har tenkt å bruke sammen med enheten for å sikre at det er riktig tilkobling.

5 Gjenta trinn 2 til 4, inn i koden "0236" med talltastaturet på fjernkontrollen hvis TV ikke reagerer eller noen knapper ikke fungerer ordentlig. Hvis denne koden ikke gir deg full kontroll over TV-en, gjentar du prosessen ved hjelp av disse kodene til du finner en som fungerer med utstyret: 0463, 0180, 0178, 0171, 1963, 1944, 0623, 0282, 0280, 0270, 0185 , 0183, 0182, 0181, 0179, 0177, 0158, 0039, 0038 og 0019.