Hvordan du får din IMEI Hvis telefonen er slått av

The International Mobile Equipment Identity (IMEI) er en unik 15- eller 17-sifret nummer som tildeles en mobiltelefon håndsett. De fleste telefoner har en kode du kan bruke for å vise IMEI-nummeret på telefonens skjerm. Du kan imidlertid ikke bruke denne metoden for å finne telefonens IMEI-nummer hvis telefonen er slått av. For å finne IMEI-nummeret i tilfelle telefonen er slått av, må du finne telefonens strekkode klistremerke.

Bruksanvisning

1 Skyv bakdekselet av telefonen. Hvis du ikke vet hvordan du skal skyv bakdekselet av telefonen, ta kontakt med telefonens brukerveiledning.

2 Fjern telefonens batteri ved å trekke batteriet ut av telefonen.

3 Finn telefon strekkode klistremerke. Du kan vanligvis finne dette klistremerket under telefonens batterirommet.

4 Finn den 15- eller 17-sifret nummer trykt over eller under strekkoden. Dette nummeret er telefonens IMEI-nummer.