Hvordan du bytter termostat på en 2001 Pontiac Grand Prix

2001 Pontiac Grand Prix er utstyrt med en enkel termostat for å bidra til å regulere temperaturen på motoren. Når motoren er kald, forhindrer termostaten radiator væske inn i motoren til motoren varmes opp. Av denne grunn, hvis motoren raskt blir overopphetet, og problemet kan ikke spores tilbake til vannpumpen eller til radiatoren, er termostaten sannsynligvis ikke åpning og må skiftes ut.

Bruksanvisning

1 Vri av radiatorlokket, og deretter rotere avløpet bolten i bunnen av radiatoren i en retning mot urviseren med en skrunøkkel og tillate radiatoren fluidet å gå ut inn i en beholder til væsken faller under nivået av termostaten.

2 Løsne vannutløps to festebolter med en skiftenøkkel og trekke utløpet av av motoren for å avsløre termostaten. Den øvre radiatorslange festes til vannutløpet på toppen av motoren. Klem slangen tilgang til både bolter.

3 Trekk termostaten fra motoren.

4 Kast den gamle termostaten pakningen.

5 Plasser den nye termostaten på plass i løpet av motoren, deretter plassere en ny pakning over termostaten.

6 Trykk på vannutløpet over termostaten og stram utløps to festebolter med en skiftenøkkel.

7 Fyll opp motoren med drenert radiator væske og skru lokket på radiatoren.