Hvordan bruke en Canon EOS 60D DSLR-kamera

Hvordan bruke en Canon EOS 60D DSLR-kamera


Canon produserer Canon 60D som en av selskapets EOS serien digitale speilreflekskameraer. Sitter et sted mellom T2I og 7D når det gjelder pris, og tilbyr mange av de samme funksjonene som andre kameraer i den digitale EOS linje, men med noen forskjeller. Den nyeste Canon EOS 60D-modellen har HD-videoopptak og en fold-out LCD-skjerm. De mange avanserte funksjonene til 60D krever litt tid å lære, men det grunnleggende er enkelt.

Bruksanvisning

1 Sett inn batteriet. Hvis batteriet er oppladet, er den klar til å gå inn i ditt Canon 60D. Du vil vanligvis finne batterirommet hver EOS digitalt speilreflekskamera på bunnen under høyre hånd grep. Åpne døren til rommet ved å skyve låsen mot kroppen og deretter løfte døren opp. Skyv batteriet inn i åpningen kontaktpunktene først. Når den er i, lukket døren ved å skyve det inn til det klikker.

2 Sett på objektivet. Objektiver for Canon DSLR-kameraer er utskiftbare, som betyr det samme objektivet kan passe på Canon T2I, 7D, 5D og 60D, og ​​de fester på samme måte. Skru caps fra linsen og foran på 60D kroppen. Objektivet og kroppen vil ha matchende hvite eller røde indekslinjer som indikerer vedlegget posisjon. Juster disse med hverandre og deretter skyv linsen inn i kroppen. Vri deretter objektivet med klokken (når du står foran på kameraet) til den klikker på plass.

3 Sett fokus alternativet. Fokuset alternativ for Canon EOS 60D, som mange digitale speilreflekskameraer, endres ved hjelp av en bryter på objektivet. Du kan velge automatisk fokus (AF) eller manuell fokus (MF). Velge autofokus betyr at kameraet skal fokusere på deg, men med manuell fokus må du snu fokus på linsen før du tar et bilde.

4 Sett inn minnekortet. Canon 60D DSLR bruker et SD-kort for å holde bildene dine. For å sette inn SD-kortet, åpne minnekort låsen på høyre side av 60D ved å skyve det tilbake, og deretter brette den ut. Når åpen, skyv kortet kontaktpunktene først og med kortet slik at etiketten vender mot baksiden av kameraet. Deretter lukker dekselet.

5 Slå på strømmen. Strømbryteren for Canon 60D digitalt ligger øverst til venstre på kameraet like under modusvelgeren. For å slå den på, snu bryteren fra venstre til høyre.

6 Sett modus. Canon 60D digitalt speilreflekskamera har flere moduser. Til å begynne med, vil du sannsynligvis ønske å bruke automatisk modus til du er mer komfortabel med de manuelle innstillingene. I automatisk modus, vil Canon 60D velge lukkerhastighet og blenderåpning for deg, basert på lysforholdene og miljø. Slik velger automatisk modus, vri programhjulet til den grønne rektangelet er ved siden av pilen.

7 Snu LCD monitor ut. LCD-skjermen kommer ut ved å trekke den ut fra baksiden av Canon 60D kamerahus. Når den er trukket ut, kan den brukes mens ut, eller du kan snu det rundt og skyv den tilbake i kroppen slik at LCD-skjermen er vendt ut fra baksiden.

8 Fokusere på motivet. Rett Canon 60D DLSR mot motivet bruker søkeren eller LCD-skjermen. Bruke søkeren sparer batteristrøm, men hvis du føler behov for å bruke LCD-skjermen, kan du trykke på kameraskjermen knappen finnes på øverst til høyre på baksiden. Du kan deretter autofokus ved å trykke utløserknappen halvveis. Hvis på manuell fokus, må du vri fokuset på objektivet til bildet er skarpt i søkeren eller på LCD-skjermen på.

9 Ta bildet. Når du er fokusert, ta bildet ved å trykke utløserknappen helt ned. Du vil høre lukker klikk og du kan da se bildet på LCD-skjermen for en stund etter å ha tatt bildet uansett om du har slått på LCD på eller ikke.