Hvordan bremsekontrollere arbeid?

Break Controller Oversikt

Bremsesystemer er viktig i alle kjøretøy. Uten en slik, ville ulykker være uunngåelig. For større typer kjøretøy som utfører spesielle typer formål som tauing eller bærer av tilhengere, bremsesystemer som regel innebære bremsekontrollere.

Bremse kontrollerne er spesielle enheter som kontrollerer at mengden av bremsekraftbehovet ved et bestemt kjøretøy i en bestemt forekomst. Hovedsakelig brukes til tauing og haling biler, tjener de som sikkerhetsutstyr for bremsing. For å analysere hvordan en brems kontrolleren, bilde flere mennesker gjør et menneske tog i et spill. Personen foran linjen styrer vanligvis hastigheten og retningen av bevegelsen. Når denne personen møter en hindring på veien, signaliserer han til de andre for å stoppe slik at de ikke vil bevege seg mot ham og presse ham mot hinderet.

Typer Break Controllers

Det finnes forskjellige typer bremsekontrollere. Det er proporsjonal brems kontrolleren og tidsforsinket brems kontrolleren. I en proporsjonal bremsestyring, blir en føleanordning som brukes for å bestemme kjøretøyets retardasjonsgrad. Denne samme mengde bremsekraft vil da bli brukt til tilhengerbrems. Dette betyr at den samme mengden av kraft som brukes på selve kjøretøyet og den vedlagte tilhengeren. Tids forsinket bremsestyringer på den annen side er forhåndsinnstilt av føreren avhengig av vekten taues. Denne typen ville faktisk slites ut bremsesystemet mer, men er et mer økonomisk valg.

Begge typer bremsekontrollere faktisk tillater brukere å justere maksimal bremsekraft avhengig av vekten på tilhengeren bæres. Når det gjelder sikkerhet, er proporsjonale bremsekontrollere faktisk foretrukket på grunn av den automatiske strøm de kunne gi til en trailer når bilen settes på nødstopp.

Installasjon

Bremse kontrollerne er installert inne i bilen slik at de lett kan nås med sjåføren. Dette er som oftest plassert under dashbordet, rett over gasspedalen der det kan være lett synlig for sjåføren. Det er viktig å bruke materialer med i pakken når du installerer en kontroller. Ved hjelp av ting som andre enn de som faktisk kan skade enheten skruer.

Noen typer bremsestyringer må også kalibreres før de kan fungere. Sørg for at du sjekke dette før du installerer den i bilen. Når du monterer enheten, er det også noen betraktninger, spesielt på proporsjonal bremsekontrollere som noen av dem bare fungerer på visse vinkler mens montert.

Det er fire ledninger i en bremsestyring som må konfigureres med bilens bremsesystem. Det er grunnen, trailer feed, bremsebryteren og batteristrøm. Du må finne ut hvordan du kobler ledningene til sine kolleger i enheten. Det er selvfølgelig guidede instruksjoner tilgjengelig når du kjøper en bremsestyring, men hvis du ikke er komfortabel å henge det opp, er det best å søke hjelp av en profesjonell.