Hvordan avslutte PIP på Sony TV

Hvordan avslutte PIP på Sony TV


Bilde-i-bilde-funksjon på Sony-TV kan du vise video fra to innganger på skjermen samtidig. Du kan justere størrelsen på vinduene for å endre størrelsen på hver skjerm, og du kan bare høre på lyden forbundet med en skjerm om gangen. PIP er flott for visning et sportslig arrangement i en visningsvinduet mens du ser på nyhetene eller en film i det andre vinduet. Når du er ferdig med å bruke PIP-vinduet, kan du lukke det ved hjelp av fjernkontrollen som fulgte med TVen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Verktøy" -knappen på fjernkontrollen som fulgte med Sony TV.

2 Trykk opp eller ned piltastene på fjernkontrollen til "Exit PIP" er markert.

3 Trykk på "+" knappen i midten av piltastene på fjernkontrollen for å velge "Exit PIP." PIP-vinduet lukkes, og den primære vinduet tar opp hele TV-skjermen.