Hvordan å hoppe starte en 1999 Chevy Truck?

Hvordan å hoppe starte en 1999 Chevy Truck?


Det er en riktig måte å hoppe starte en 1999 Chevy lastebil og en feil måte. Koble startkabler eller en booster pack feil å ut batteriet av bilen kan føre til alvorlige skader. I tillegg, avhengig renne av batteriet i 1999 Chevy lastebil, må du finne en passende batteri med tilsvarende kaldstart forsterkere til riktig og trygt hoppe starte lastebilen (hvis du bruker startkabler). Ellers kan du risikere å forårsake skade på assistere bilens batteri.

Bruksanvisning

start~~POS=TRUNC

1 Åpne panseret til 1999 Chevy lastebil og finn batteriet på øvre passasjersiden hjørne.

2 Har den assisterende kjøretøy med kompatibelt batteri for starthjelp kjørt til siden eller foran lastebilen slik at lengden på startkabler kan kobles riktig.

3 La bistå bilen kjører (i lav batteriavløps situasjoner) i minst 2 til 3 minutter.

4 Inspiser hvert batteri (1999 Chevy lastebil og bistå kjøretøy) for korrosjon rundt batteripolene. Hvit, grønn eller gulaktig pulver buildup er en indikasjon på batteripolen korrosjon.

5 Ta på vernebriller og vernehansker for å beskytte øyne og hender.

6 Vaske av korrosjon (hvis aktuelt) med en stålbørste for å få en bedre kontakt med jumpkabelklemmer.

7 Koble de røde kablet startkabler klemme til den positive batteripolen på 1999 Chevy truck (dødt batteri). Kontroller at kabelklemmer ikke kontakt med hverandre under denne prosedyren.

8 Fest den røde kablet startkabler klemme til den positive batteripolen på å bistå kjøretøy gjør at kabelen og klemme ikke kontakte noen bevegelige deler av bilen når motoren er i gang.

9 Koble den svarte klemmen av startkabler til den negative batteripolen på å bistå bilens negative batteripolen.

10 Fest den andre svarte klemmen av startkabler til en umalt metall bakken eller brakett på Chevy truck (en utsatt mutter eller metallbrakett så langt unna batteriet som mulig vil gi den beste og sikreste jordforbindelse).

11 Start motoren på Chevy lastebil. Hvis batteriet ikke vil snu, la bistå bilen gå på tomgang i flere minutter og prøv på nytt. Om nødvendig, rev motoren på bistå bilen for å hjelpe strømstyrken øke og snu Chevy over.

12 Når startet, la Chevy å kjøre og deretter koble fra kablene i motsatt måte som de ble festet (svarte klemmen fra bakken på motorblokken, svart kabel fra god batteri, røde klemmen fra Chevy lastebil og deretter røde klemmen fra å hjelpe kjøretøy ; igjen gjør sikker på at klemmene ikke kontakt med hverandre).

Battery Booster Pack

1. 3 Ta på vernebriller og vernehansker.

14 Fest den røde positive klemmen på startpakken til den røde positive kablet batteri terminal først.

15 Fest svarte negative klemme på batteripakken booster til en umalt mutter eller bolt så langt borte fra batteriet som lengden av kabelen vil tillate. Om nødvendig, fest klemmen til den negative batteripolen. Pass på at booster pack og kabler forstyrrer ikke noen bevegelige motordeler når motoren slås over.

16 Slå booster pack strømknappen på (hvis montert, og noen booster packs automatisk begynne å lade batteriet når kablene er tilkoblet).

17 Start motoren og koble fra booster pack ved å reversere tilkoblingsprosedyren (svarte klemmen først og deretter rød klemme; booster packs utstyrt med strømknappen krever skru på strømknappen i av-stilling først).

Hint

  • Alle 1999 Chevy Trucks er utstyrt med vedlikeholdsfrie batterier, noe som betyr at du ikke trenger å inspisere individuelle celler for utvannet batterisyre væskenivåer. Hvis batteriet ikke snu, er det på tide å søke profesjonell hjelp. Dette kan bety at batteriet er også drenert å starte bilen, har en dårlig celle eller en som ikke lenger er i drift eller dynamoen og andre ladesystemkomponenter er kompromittert.
  • Booster packs må lades med likestrøm. De er utstyrt med adaptere og de fleste alt har en kostnad statusindikatoren for å vise hvordan belastet booster pack er. Sørg for å ha booster pack fulladet når du prøver å hoppe starte batteri i en Chevy lastebil (eller andre kjøretøy). Ikke la booster pack i bilen for en lengre periode uten å lade eller under ekstrem kulde.