Vivitek TV Problemer

Problemer med Vivitek TV kan gjøre det vanskelig å se, høre eller slå den på. Disse problemene kan skyldes innstillingene på TV, innstillingene på eksterne enheter, maskinvareproblemer og TV-ens omgivelser. Feilsøke problem å bore ned og isolere problemet å finne ut om det er noe du kan fikse på egen hånd, eller hvis du trenger profesjonell hjelp.

Makt

Hvis TVen ikke er slått på eller slår av tilfeldig, kan strømkabelen være dårlig. Sjekk strømkabelen for mindre slitasje og andre typer slitasje. I tillegg sørge for at strømkabelen er solid koblet til både stikkontakten og TV, og er ikke løs. Også nullstille breaker forbundet med uttaket TV-en er koblet til; hvis breaker ble utløst av Vivitek TV kan ikke slås på før det er nullstilt. Hvis TV-en fortsatt ikke slått på, er kraften styret sannsynlig dårlig og må skiftes.

Audio

Du vil ikke høre noen lyd hvis Vivitek volum ikke er slått opp, eller hvis TV-volumet er dempet. Også, hvis du ikke hører noen lyd fra en tilkoblet ekstern enhet og at enheten har også volumkontroller, skru volumet opp på den eksterne enheten, og også sørge for at det ikke er dempet. I tillegg må du kontrollere at TV-ens interne høyttalerne er satt til Intern eller Både i Lyd-menyen; hvis de interne høyttalerne er satt til Ekstern, vil du ikke høre noe lyd med mindre du har et eksternt høyttalersystem koblet til Vivitek TV.

Bilde

Fargene på Vivitek TV vil vises på feil sted hvis du har koblet en ekstern enhet til TV-en med komponent kabler og kontakter er ikke koblet til de matchende-farget knekt. Hvis du har en PC som er koblet til TV-en din, kan datamaskinens bilde vises forvrengt eller ikke vises i det hele tatt hvis datamaskinen vedtak ikke støttes av Vivitek TV. Sjekk bruksanvisningen som følger med Vivitek TV for en liste over støttede PC-oppløsninger.

Fjernkontroll

Prøv å erstatte batterier i Vivitek TV-fjernkontrollen hvis fjernkontrollen ikke fungerer. Sørg også for at du ikke står mer enn 20 fot bort fra TV og at du peker fjernkontrollen mot Vivitek sensor ligger rett under den nedre midtre del av TV-skjermen. I tillegg sørge for at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og Vivitek TV; disse hindringene kan holde fjernkontrollen fra å kommunisere med TVen.