Slik installerer Strøm vindu brytere på en Volvo 1999 S70

Slik installerer Strøm vindu brytere på en Volvo 1999 S70


1999 Volvo S70 har elektriske vindusheiser som er kontrollert av brytere i dørpanelene. Sjåføren-sidedør panel har en enkel bryter som styrer alle fire dørlåser og vinduer. De tre gjenværende dørene har et enkelt bytte for kontroll av vinduene. Hele bryteren må byttes når enda en av bryterne har gått dårlig. Erstatning vil bare ta noen minutter å fullføre.

Bruksanvisning

1 Åpne døren for å få tilgang til ønsket vinduet bryteren. Vinduet bryteren er en enhet med alle brytere i sammenstillingen.

2 Pakk et stykke elektriske tape rundt flathodet skrutrekker. Dette vil hindre at skrutrekkeren fra riper eller bulker dørpanelet.

3 Lirk den gamle bryteren forsiktig ut. Arbeid skrutrekkeren rundt bryteren for å sikre at det kommer ut lett.

4 Koble ledninger på bunnen av bryteren. Det vil være tre seler for å koble.

5 Trekk fra døren bryteren. Plugg ledningene i den nye bryteren.

6 Dytt den inn døren. Bryteren låses på plass når den er i flukt med dørpanelet.

7 Vri tenningsnøkkelen til "On" posisjon. Test vinduet bryteren ved å forsøke å bringe vinduene til "ned" posisjon.

Hint

  • Bryteren kan kjøpes på alle Volvo-forhandler.