Slik installerer en Dash på en Mitsubishi

En skadet dashbordet i din Mitsubishi påvirker ikke bare den generelle utseendet på interiøret i bilen din, men det kan også skade komponentene som dash husene. Hvis dette skjer må du fjerne dashbordet og installere en helt ny en. Dette kan virke som en ganske vanskelig oppgave, men det er ganske enkelt og kan gjøres på et par timer.

Bruksanvisning

1 Trekk knotter og ringer på de elektroniske komponentene på dashbordet. Bruk en skrutrekker til å fjerne skruene som fester radio og instrumentpanelet på plass.

2 Skyv begge de elektriske komponentene ut av dashbordet. Hekt av ledningene på baksiden av hver og fjerne dem helt fra dashbordet. Plasser komponentene og deres skruer og ringer til en side for reattachment senere.

3 Fjern skruene er festet til den øvre dash paneler. Løft forsiktig de øverste panelene ut av dashbordet og kast i søpla.

4 Fjern skruene som holder nedre dash paneler og hanskerommet på plass og fjerne dem fra Mitsubishi.

5 Installere nye øvre og nedre dash paneler samt hanskerommet ved å følge de to foregående trinnene i revers. Koble elektriske ledninger for radio og instrumentpanelet og skyv dem tilbake i dashbordet. Fest på plass ved å feste festeskruene. Plasser knotter og ringer tilbake på komponentene.