Slik fjerner den Avrundet oljetappepluggen i en 2005 Lincoln LS

Når du endrer olje i 2005 Lincoln LS, tømme ut all oljen fra bunnpannen før du tar ut filteret. Det er en tappeplugg plassert nær sentrum av bunnpannen, omtrent halvveis tilbake fra fronten av motorrommet. Fjern dreneringspluggen for å tømme oljen fra pannen og fest den før du legger olje til systemet.

Bruksanvisning

1 Parkere LS på flat mark. Plasser en renne pannen under bilen, rett under oljepluggen på bunnpannen.

2 Løsne oljepluggen med en socket og skralle til den er løs nok til å fjerne med fingrene.

3 Løsne pluggen med fingrene og fjerne det. Vent til oljen renne fra pannen.

4 Tre oljepluggen på plass for hånd til det er stramt. Stram det helt med socket og skralle.