Slik feilsøker et Canon IXUS 75

Slik feilsøker et Canon IXUS 75


Canon IXUS 75, som det er kjent i Europa, eller Powershot SD750, som det er kjent i USA, er begge flinke til å ta vare på minnene; Men selv den beste digitale kamera svikte. Feilsøke IXUS 75 til å finne potensielle problemer, slik at du kan komme tilbake til fange verden og hendelser rundt deg.

Bruksanvisning

1 Kontroller at IXUS 75 kameraet er slått på hvis LCD-skjermen er mørk. Trykk på strømknappen på den øverste kanten av enheten over LCD-skjermen.

2 Kontroller at batteriet er i IXUS 75 hvis det ikke svarer, selv når du trykker på strømknappen. Slå på kameraet igjen og finne sin batterirommet, fant nederst til høyre på kameraet. Skyv batteridekselet til høyre for å åpne sporet.

3 Ta ut batteriet og lade det hvis batteriet er i sporet, men kameraet er fortsatt ikke svarer. Ta ut batteriet og skyv den inn Canons medfølgende batterilader, sette det inn med metallutstikkerne først. Koble laderen til en stikkontakt og vent på at indikatorlampen på forsiden av laderen lyser grønt. En helt tom IXUS 75 batteri tar ca 1-1 / 2 timer å lade fullt.

4 Kontroller at minnekortet er i IXUS 75 hvis du får advarsler om lav lagringskapasitet eller hvis kameraet ikke vil la deg ta bilder. Åpne batterirommet på samme måte som du gjorde i trinn 2. Minnekortet ligger i direkte tilknytning til batteriet. Hvis et minnekort er satt inn og du fortsatt få en full minne advarsel på LCD-skjermen, kan det være lurt å oppgradere til en større kapasitet kortet. IXUS 75 kan støtte alle minnekort i SD, SDHC og Multimediacard format.

5 Endre opptaksforholdene dersom du merker barer av merkelig farge på LCD-skjermen. Dette er vanlig i direkte sollys, og er et resultat av kameraets linse konstruksjon. Det er ikke en funksjonsfeil eller feil og vil ikke dukke opp i stillbilder, men det vil dukke opp i det endelige produktet hvis du tar opp en film på IXUS 75.

Hint

  • Hvis feilsøking ikke løser problemene dine, kan du ringe Canons teknisk støttelinje gratis 800-652-2666.
  • Når du lader IXUS 75 batteri, ikke la den i laderen etter at den er ferdig lading. Langvarig overforbruk kan skape brannfare.
  • Hold IXUS 75 vekk fra sterke magneter eller enheter som avgir magnetiske felt, for eksempel stereohøyttalere. Magnetfeltet kan ødelegge kameraets minnekort og forårsake ødeleggelse av data eller bilde tap.