Slik feilsøker en Ignition Assembly i en Ford Pickup

Tenningen montering i din Ford pickup er ansvarlig for å starte din Ford motor. Tenningen sender et signal til startmotoren. Startmotoren blir da svinghjulet og starter motoren. Når tenningsenheten er sviktende, er det noen vanlige problemer. Siden erstatte tenningen på en Ford pickup kan være en kostbar jobb, bør du feilsøke problemet først.

Bruksanvisning

1 Åpne sikringspanelet ved å trekke ned på sikringsdekselet under rattstammen.

2 Trekk sikringen for starteren / tenningsbryteren montering ved hjelp av sikringen avtrekker i sikringspanelet. Bruker en sikrings diagrammet på undersiden av sikringsdekselet for å lokalisere sikringen.

3 Sjekk metallbåndet inni sikringen. Hvis det er ødelagt, bytt ut sikringen med en ny sikring av samme strømstyrke.

4 Vri tennings til "på" -posisjon. Deretter forsøke å starte motoren. Med mindre batteriet er helt dødt (i så fall ingen av lysene tennes på dashbordet), bør du høre et enkelt "klikk" hvis motoren ikke sveiv. Dette klikk er tenningen. Hvis du ikke hører det, har tenningen og montering mislyktes og må skiftes.