Slik feilsøker en 2001 Jeep Grand Cherokee

Slik feilsøker en 2001 Jeep Grand Cherokee


Problemer med bilen er rangert som en av de mest frustrerende opplevelser for oss alle. Motorproblemer er ikke alltid lett å identifisere, for en ting, og for en annen, vi vet alle hvor dyrt reparasjoner kan være. Imidlertid vil løse problemene med 2001 Jeep Grand Cherokee med å finne mulige årsaker og hjelpe deg å oppdage kilden. Feilsøking er enkelt arbeid, og tar bare en brøkdel av tid og penger for å jage en reparasjon etter hverandre.

Bruksanvisning

1 Bruk et voltmeter for å teste både dynamo og batteriet for riktig utgang. Slå bilen av. Trykk på den positive (røde) tester til den positive batteripolen. Trykk den negative (svart) til den negative batteripolen. Les volt meter. Batteriet skal ha en effekt på mellom 12,5 og 12,8. Tørn motoren og teste på nytt. Dette tester din dynamo, som skal vise en lesning av mellom 13,6 og 14,3.

2 Sjekk for tilstrekkelig gnist. Koble en pluggledningen og ta på testeren til tennpluggen mens motoren er i gang. Se etter en puls i testeren, noe som indikerer en gnist er til stede. Sjekk hver tennplugg i sving. Ingen puls betyr utilstrekkelig eller ikke-eksisterende gnist.

3 Kontroller sikringene for brekkasje. En åpen eller ødelagt sikring betyr elektrisitet har blitt stoppet og er ikke å lage en hel krets. Enten trekker hver sikring i sving og visuelt inspisere, eller bruke en sikring tester. Slå Grand Cherokee på jorde sikrings testeren til et metall bolt eller annet, ikke elektriske metalloverflate og berør tuppen av tester til hver ende av sikringene. Hvis lyset på testeren ikke klarer å komme på, er sikringen ødelagt.

4 Trekk feilkoder fra din Cherokee datamaskin. Slå motoren på, av, på, av og på igjen for å starte den diagnostiske sekvens. Koder flash fra bilens "check engine" lys. Noen Chrysler-modeller nyere enn 2000 skjermkoder på digital kilometerteller. I dette tilfellet, slår bilen på samtidig som du trykker kilometertelleren turen. Hvis verken fungerer, ta Cherokee til en lokal auto deler forhandler for en gratis datakode sjekk.

5 Sjekk visuelt motoren din for åpenbare tegn på problemer. Ødelagte slanger, revet eller løse belter, og korrosjon på batteripolene, vannpumpe eller radiator er alle indikatorer på hva som er galt med motoren din.

Hint

  • Utfør regelmessig vedlikehold på din Jeep for å unngå unødvendige problemer.
  • Bruk sikkerhetstiltak mens han jobbet på en motor. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker og slips håret tilbake.