Slik deaktiverer Closed Caption Med Harmony 670 Remote

Slik deaktiverer Closed Caption Med Harmony 670 Remote


Harmony 670 universal fjernkontroll gir en enkel løsning på problemet med for mange fjernkontroller. Den 670 kontroller og kompatibilitet har gjort det en kjent merkevare blant elektronikk forbrukere. Mens Harmony funksjoner forblir de samme, kan den type TV du bruker påvirke evnen til å endre teksting og andre funksjoner.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Device" og deretter bruke "Up" og "Down" retningsknappene for å velge "TV" fra listen over programmerte enheter. Trykk "Enter" for å velge.

2 Trykk på "Meny" -knappen på høyre side av enheten under displayet. Dette bringer opp fjernsynets menyskjermen.

3 Bruk opp og ned retningsknappene ved siden av "Meny" -knappen for å finne den "Teksting" alternativet. Dette kan også være merket "Teksting" eller "Audio".

4 Bruk retningsknappene til å endre Closed Caption innstillingen til "Off".

5 Gå ut av menyen.