Slik Clear flash-minne fra en Rogers Cable Box

Rogers Cable bruker Cisco Explorer 8300HD set-top-kabel boks. Frakobling boksen tilbakestiller ikke flash-minnet. For å slette flash minne i enheten, må du utføre en hard omstart, noe som fjerner systemet cache og laster inn operativsystemet fra Rogers nettverket. Prosessen tar omtrent 10 minutter for tilbakestilling, og opptil en halv time å laste OS, avhengig av hastigheten på nettverket. En hard omstart sletter ikke noen av programmene som er tatt opp på harddisken.

Bruksanvisning

1 Slå av Rogers kabelboks og vent i omtrent fem sekunder.

2 Trekk ut strømledningen og vent fem sekunder.

3 Koble fra alle eksterne harddisker og vente ytterligere fem sekunder før du kobler stasjonen.

4 Vent fem sekunder, og trykk og hold nede på "Power" -knappen.

5 Koble til strømledningen. Hold på "Power" -knappen til frontdisplayet sier "boot". Det kan sykle på og av flere ganger i stedet.

6 Se tidsdisplayet på LCD-panelet for å avgjøre når kabelen boksen er ferdig tilbakestilling. Den nederste prikken på kolon mellom timer og minutter innstillingen vil forsvinne før det er ferdig. Når bunnen prikk vises, er minnet tilbakestilles.