Slik bruker du automatisk ISO-innstilling i Nikon D7000 kamera

Slik bruker du automatisk ISO-innstilling i Nikon D7000 kamera


ISO-følsomhet Auto Control er en kraftig funksjon i Nikon D7000 kamera. Det er brukt for å la kameraet automatisk kontrollere ISO-følsomhet og lukkerhastighet, mens du styre kameraets blenderåpning. Det er nyttig når du ikke har tid til å håndtere eksponering problemer likevel må få de bildene. Uttrykket "ISO" representerer en standard for digital kamerasensoren og film følsomhet.

Auto ISO er forskjellig fra Auto Exposure-modus, som tar full kontroll over kameraet, slik at du får ingen enkel måte å endre blenderåpningen. Auto ISO lar deg styre blenderåpningen mens kameraet fleksibelt styrer eksponering --- inkludert å være i stand til å heve eller senke ISO-følsomheten etter behov --- innenfor grensene du setter.

Bruksanvisning

1 Finn ISO-følsomheten Settings utvalg under D7000 er opptaksmenyen. Under denne innstillingen vil du finne justeringer for å vri kontrollen av og på, justere maksimal følsomhet og Minimum lukkertid.

2 Snu Auto ISO-innstilling til PÅ ved å bla til høyre og velge fra / OFF menyskjermen PÅ.

3 Velg en maksimal sensitivitet for ISO. Nikon D7000 vil la deg velge fra en lav innstilling på 200 ISO til kameraets mest sensitive ISO-innstilling, 12800 ISO (Hi 1). Denne innstillingen representerer maksimal ISO kameraet kan bruke for å få skutt som omgivelseslys dråper. Det vil ikke overstige maksimal følsomhet du velger. Hvis du velger en høy ISO (veldig sensitiv) innstilling vil du ha ekstra støy i bildene når lyset blir lav. Kameraet vil øke ISO til valgt maksimal følsomhet verdi bare når omgivelseslyset begynner å slippe i lysstyrke.

4 Velg Minimum lukkertid. Denne innstillingen informerer kameraet på lukkerhastigheten du vil at kameraet skal holde seg over inntil maksimal følsomhet på ISO vil ikke tillate et godt skudd. Med andre ord, hvis du velger 1 / 30th av et sekund som et minimum lukkertid, vil kameraet ikke gå under denne hastigheten med mindre øke den maksimale følsomheten til ISO vil ikke resultere i en god eksponering. Når kameraet har nådd sin maksimale ISO-innstilling, og fremdeles ikke kan få en god eksponering, vil det da gå under minimumslukkerhastighet. De fleste kan ikke hånd holde et kamera under 1 / 30th av et sekund og få skarpe bilder, så vær nøye med å velge med omhu.

5 Bruk elektronisk blits for å legge til noen lys, eller plassere kameraet på et stativ hvis lyset er så lav at det er behov for å gå under den valgte Minimum lukkerhastighet. Ellers kan du ha noen uskarpe bilder som følge av kamerarystelser.