Philips Fjernkontroll Instruksjoner

Philips universelle fjernkontroller er enkle å bruke løsninger for å redusere mengden av fjern rot i hjemmet. De er forferdelig utformet med intuitive knapper og enkle konfigureringsinstruksjoner. Ved å følge disse Philips fjernkontroll instruksjoner, vil du være i stand til å programmere fjernkontrollen samt legge helt spesifikke funksjoner på fjernkontrollen.

Sette opp en komponent

Slå på enheten som du vil programmere. Finn "Setup" -knappen, trykk og hold den inne i fem sekunder. En LED vil lyse opp og forbli tent Trykk den tilsvarende komponenten knappen (TV, DVD, kabel, etc.). Finn koden for komponenten du ønsker å styre i bruksanvisningen. Skriv inn koden med talltastene på fjernkontrollen. Trykk på strømknappen for å se om komponenten slår seg av. Hvis den gjør det, slår strømmen på igjen og trykker på andre funksjonstaster for å se om komponenten svarer på riktig måte.

Philips Universal-fjernkontroller også kan lete etter koder etter merke. Merket kode finnes i bruksanvisningen. Trykk og hold "Setup" -knappen til LED forblir tent Neste trykk på knappen som tilsvarer den enheten du vil kontrollere. Skriv inn merkekoden og trykk og slipp strømknappen til enheten reagerer. Trykk på "Mute" knappen for å lagre koden.

læring Funksjon

Mesteparten av tiden er det helt spesifikke funksjoner som finnes på et gitt komponenter fjernkontroll som ikke er tilgjengelige på fjern Philips. Dette er hvor læring funksjonen kommer i hendig.

Trykk og hold "Setup" -knappen til LED lyser opp. Trykk på knappen på enheten du ønsker å styre. Deretter trykker du på "Learn" -knappen. Nå trykker på en knapp på Philips fjernkontroll som du ønsker å lære den nye funksjonen.

Pek fjernkontrollene mot hverandre på et flatt underlag omtrent en tomme vekk. Trykk og hold knappen på den originale fjernkontrollen som du vil at Philips fjern å lære. Når Philips fjern har lært funksjonen, vil LED blinke. Trykk på "Setup" -knappen for å fullføre. Gjenta disse trinnene for alle andre funksjoner du vil at Philips fjern å lære.