Hvordan vet jeg hvilket nettverk en NET10 telefonen er på

Hvordan vet jeg hvilket nettverk en NET10 telefonen er på


Net10 telefoner viser nettverket de er på i telefonens statuslinjen. Statuslinjen inneholder dagens nettverk, signalstyrke, batterilevetid og tid. En telefonens statuslinje er vanligvis plassert på toppen av telefonen på Hjem-skjermen. NET10 tilbyr forhåndsbetalt trådløse planer for en rekke telefoner med å overføre tale og datatrafikk ved hjelp av eksisterende mobilnettverk som NET10 har inngått en avtale. Din plassering og enheten vil bestemme serviceområde og type nettverket som NET10 telefonen er tilkoblet.

Bruksanvisning

1 Trykk og hold inne strømknappen på din mobiltelefon for å slå den på.

2 Lås opp telefonen hvis du har aktivert noen form for sikkerhet skjermen på enheten.

3 Se på telefonens statuslinjen på startskjermen for å finne den aktuelle nettverket som enheten er koblet til. Typiske nettverks klassifikasjoner inkluderer 1x, 3G og 4G.

Hint

  • NET10 har avtaler med flere leverandører over hele USA Telefonen kan bruke nettverk fra ulike tjenesteleverandører hvis du reiser til forskjellige steder. Tjenesteleverandøren NET10 bruker i et bestemt område er ikke indisert ved telefonen.
  • Eldre telefoner støtter kanskje ikke 3G eller 4G nettverkstilgang, og vil være begrenset til 2Gor 1x nettverk. 3G og 4G-nettverk, som i august 2011, er utelukkende brukt for datatrafikk. Alle samtaler og tekstmeldinger vil bli overført via 2G-nettverk.
  • Alle nettverk er ikke tilgjengelig alle steder.