Hvordan Transformers arbeid?

Hvordan Transformers arbeid?

Hva er Transformers brukes til?

For det meste er den største anvendelse for transformatorer i dagens samfunn er deres evne til å øke spenningen til en elektrisk strøm, slik at det kan overføres over lange avstander. Uten evne til å gjøre dette, for å forsterke spenningen til en elektrisk strøm, ville kraftverk må være bygget på en mye mer lokalt nivå for å være i stand til å gi tilstrekkelig kraft, og det ville være uøkonomisk å tilveiebringe elektrisk kraft til flere fjerntliggende steder eller små lokalsamfunn.

Hvordan Transformers arbeid?

Transformatorer virker ved å overføre elektrisk strøm via kretser, og forsterke den spenning på den elektriske strøm i prosessen. I hovedsak er prinsippet om at alle elektriske strømmer skape magnetiske felt, og at disse magnetiske felt, da endret, kan indusere en større spenning i den elektriske strømmen. Når den elektriske strøm drives fra en krets i transformatoren til den neste, er det magnetiske felt endres og dette ramper opp spenningen til strømmen.

Hva slags Transformers eksisterer?

Det finnes mange former for transformatorer i den moderne verden, med flere og flere programmer blir unnfanget for dem hver dag. De kan være så liten som en marmor eller så stor som et hus, er det bare avhengig av deres anvendelse. Som nevnt tidligere, er de fleste av transformatorer som brukes til å opprettholde et vekselstrøms-elektrisk kraftnett for samfunnet, men de er også anvendes i dagligdagse elektronikk og i mer kompleks teknologi. Transformatorer kan finnes i alt fra mikrofoner til romferger.