Hvordan Split en TV-signal for en DVD-opptaker

Hvordan Split en TV-signal for en DVD-opptaker


Med de fleste nyere systemer, trenger du ikke å splitte et signal mellom TV og DVD-opptaker fordi de fleste kabelboks og satellitt-boks systemer har flere utganger, og du kan sende TV og opptakeren sine egne signaler. Hvis, derimot, har du en eldre system som har en enkelt koaksial bly, slik som en antenne kilde, så kan du splitte signalet ved hjelp av en splitter. Uansett signalkilden, må DVD-opptakeren har en koaksial inngang. Dersom dette er tilfelle, å splitte signalet er relativt enkel.

Bruksanvisning

1 Vri eller presse i koaksial kabel (ledningen som kommer inn i huset fra signalkilden) på baksiden av en splitter. Skyv ledningen inn i splitter på siden med enkel inngang. Siden med den doble ender er for de delte signaler.

2 Fest koaksial kabel til hver av endene på den motsatte side av splitteren. Nå har du to kabler som kommer ut at hver bære signalet fra kilden.

3 Fest en av kablene til TV innspill å motta signalet.

4 Fest den andre kabelen til DVD-opptakerens inngangs å motta signalet. Det er det. Signalet er delt og leveres til både TV og opptakeren.