Hvordan Skyll en stor OutboardSpyling en påhengsmotor er en viktig del av vinterklargjøring båten. Spyling av motor fjerner noen av de skitne, forurenset vann som kan ha kommet inn i motoren under normal drift. Hvis ikke tømt, kan skitt forårsake skade på de innvendige delene og tette kjølesystemet, skader på motoren selv. Når du skyller motor, alltid sørge for at påhengsmotoren er helt loddrett for å sikre best mulig flyt av vann gjennom systemet.

Bruksanvisning

Flushing

1 Pass på at motoren er helt av før skylling for å unngå faren for personskade fra propellen engasjerende.

2 Koble øreklokker sikkert til hageslangen. Finn inntaksportene på den nedre enden av påhengsmotoren. På de fleste motorer, disse portene ser ut som luftventiler, ett sett på hver side. Sett øreklokker enn disse portene, slik at de er fullt dekket. Slå på vannforsyningen til hageslangen, og la litt tid for vannet å komme til motoren.

3 Fjern eventuelle hindringer fra området av motoren, og skru på tenningen mens vannet renner til den nedre enden. La motoren gå på tomgang i 5-10 minutter med vann som strømmer gjennom den. Ikke sett motoren i gir, da det vil føre til at propellen til å begynne å spinne. Hold klar av motoren i denne perioden for å forebygge skader fra bevegelige deler hele.

4 Slå av motoren etter at tiden har gått. Skru av vanntilførselen til slangen og fjerne øreklokker fra inntaksportene.