Hvordan Reset Endre Oil Light på en 2008 Tacoma

The 2008 Toyota Tacoma bruker en vedlikeholds påminnelse system for å holde orden på motor forhold og kjørevaner og beregne når motoroljen må endres. En varsellampe tennes på instrumentpanelet for å varsle deg om at et oljeskift må utføres snart. Mange automotive teknikere vil nullstille oljevarsellampe om de skifte olje. Hvis du skifte olje selv, kan du manuelt tilbakestille varsellampe.

Bruksanvisning

1 Vri tenningsbryteren.

2 Trykk og hold inne trippteller reset knott.

3 Vri tenningsbryteren til "on" posisjon uten å starte motoren.

4 Slipp trippteller reset bryteren etter kilometertelleren viser seks nuller, deretter blir blank.

5 Vri tenningsbryteren. Oljeskift lyset vil ikke komme på neste gang Tacoma startes.