Hvordan omprogrammere Min Charter Kabel Motorola TV Remote

Hvordan omprogrammere Min Charter Kabel Motorola TV Remote


De som har Charter kabel-tjenesten har også en kabelboks som er koblet til sine TV-apparater. Denne kabelboksen er produsert av Motorola. Du kontrollerer den ved hjelp av fjernkontrollen som følger med boksen. Du kan stille inn fjernkontrollen også kontrollere innstillingene på TV-en eller DVD-spiller. Hvis du kjøper en ny TV eller DVD-spiller, og du trenger å programmere fjernkontrollen til å jobbe med den nye enheten, følger du samme fremgangsmåte som du gjorde da du programmerte fjern første gang.

Bruksanvisning

1 Slå på TV-en eller DVD-spiller, avhengig av hvilken enhet du ønsker å programmere til å jobbe med fjernkontrollen.

2 Trykk på "TV" eller "DVD" -knappen på fjernkontrollen.

3 Trykk og hold "Setup" -knappen på fjernkontrollen. Slipp knappen når det røde lyset på fjern blinker to ganger.

4 Skriv inn den firesifrede koden som er knyttet til TV-en eller DVD-spiller. (Se Resources)

5 Pek fjernkontrollen mot TV eller DVD-spiller og trykker på "Strøm". Hvis enheten ikke slår seg av, gjenta trinn 2 til 4 ved hjelp av en ny kode hver gang før prosessen fungerer.