Hvordan låse opp minnekortet på en Nokia 6300

Hvordan låse opp minnekortet på en Nokia 6300


Nokia 6300 mobiltelefon bruker en micro SD-kort for å utvide minnet. En micro SD-kort er en miniatyrversjon av den allerede kompakt SD-kort og vanligvis inkluderer en full-størrelse SD-kort adapter for bruk i andre enn din mobiltelefon enheter. Kortet har en fysisk skrivebeskyttelsesmekanisme som forhindrer utilsiktede slettinger og ivaretar kortets innhold.

Bruksanvisning

1 Fjern micro SD-kortet fra Nokia 6300. For å gjøre dette, fjerner du bakdekselet på telefonen. Med telefonen ansiktet ned, vil micro SD-kortet bli plassert på høyre side av telefonen, nær bunnen. Trykk kortet inn i telefonen for å åpne låsen.

2 Sett micro SD-kortet i micro SD-adapter. Sett den siden med pilen vender opp i adapteren.

3 Skyv bryteren på venstre side av adapteren til posisjon "opp", bort fra ordet "lock".

4 Fjern micro SD-kortet fra adapteren ved å trekke forsiktig i underleppen. Kortet er nå ulåst og klar til å motta data.