Hvordan koble en DATAVIDEO Dac-200 til en platespiller

Hvordan koble en DATAVIDEO Dac-200 til en platespiller


Data Video DAC-200 er en digital-til-analog konverter som kan forvandle digitale lyd- og videosignaler til analoge eller analoge signaler til digitale. Dette lar deg flytte gamle analoge opptak på kassetter og vinylplater til et digitalt format for lagring på en MP3-spiller eller brenne på en CD. Å skjult lydopptak på vinylplater, koble platespilleren til DAC-200 ved hjelp av standard komposittinnganger på komponenten.

Bruksanvisning

1 Slå av strømmen til platespilleren og slå på strømbryteren på baksiden av DAC-200 til "Off" posisjon.

2 Sett den hvite og røde pluggene på den ene enden av stereokabel inn i matchende utganger på baksiden kanten av tallerkenen.

3 Koble pluggene på den andre enden av kabelen til de to knekter merket "Analog Audio Input" på frontpanelet på DAC-200.