Hvordan kan jeg låse opp Har en Radio 2005 Pontiac Sunfire?

Hvordan kan jeg låse opp Har en Radio 2005 Pontiac Sunfire?


Radioen i 2005 Pontiac Sunfire har en selvlåsende funksjon. Denne funksjonen bidrar til å beskytte radioen blir stjålet og deretter brukt i et annet kjøretøy. Låsen er engasjert når batterikablene kobles fra batteriet. Dette kutter strømmen til radio og turer radioen låsen. Når du setter på strømmen, må du vite hvordan du kan låse opp 2005 Pontiac radio.

Bruksanvisning

1 Trykk på strømknappen på radioen på en 2005 Pontiac.

2 Vent til ordene "CODE" vises på det digitale displayet på radioen.

3 Bruk talltastaturet på radioen for å gå inn i radiokode levert til deg av GMs forhandler. Hvis du ikke har radio-kode, må du kontakte en General Motors forhandler og be om en radio lås reset (eller koden for din radio).