Hvordan hente en multimediemelding på en Samsung D900

Hvis du ikke kan sende eller motta multimediemeldinger på Samsung D900, kan det være to grunner: Det kan hende du ikke har multimediemeldinger aktivert for kontoen din med telefonen nettverk, eller kanskje telefonen ikke riktig konfigurert for å motta multimediemeldinger. Uansett årsak, må du gjøre noe arbeid for å kunne hente multimediemeldinger på Samsung D900. Heldigvis er det ganske enkelt å hente en multimediemelding på D900.

Bruksanvisning

1 Trykk "Meny". Velg "Meldinger" -> "Innstillinger" -> "multimediemeldinger" -> "Multimedia Message" Profil. Du må redigere profilinnstillingene. Bla ned til "Profilinnstillinger" ved hjelp av piltastene. Trykk på "Velg".

2 Velg "Profile Name". Skriv inn et navn på ditt valg i dette feltet. Skrive inn navnet på nettverket ditt sammen med den type tjeneste er alltid en god idé. For eksempel inn "Cingular" MMS for profilnavn. Trykk "OK".

3 Skriv inn URL-adressen til MMS-serveren på nettverket i Server URL-feltet. Hvis du ikke vet hva dette er, ta kontakt med telefonnettet og få detaljene. Normalt vil dette feltet inneholder en Internett-adresse - for eksempel mmsc.cingular.com.

4 Velg "Proxy" -feltet. Sett den til "Enable". Velg "IP-adresse". Skriv inn IP-adressen som er oppgitt av telefonnettet. Velg "Port" og skriv "8080" i dette feltet. Velg "APN" og skriv inn WAP-adressen gitt av telefonnettet.

5 Skriv inn brukernavn og passord gitt av telefonnettet i "Logg inn" og "passord" felt. Lagre disse profilinnstillinger. Du skal nå være i stand til å sende og motta multimediemeldinger.

Hint

  • Hvis du hente en multimediemelding og se bare tekst og en URL; det betyr at MMS ikke har blitt aktivert for kontoen din. Kontakt til telefonnettet for å aktivere tjenesten.