Hvordan erstatte nødbremsen i en Mitsubishi Eclipse

Nødbremsen ble opprinnelig brukt til å stoppe en bil under en svikt i de vanlige bremsene. Imidlertid er nødbremsen nå brukes primært for å holde bilen fra å flytte mens parkert fordi de vanlige bremsene på en Mitsubishi Eclipse sjelden mislykkes. Nødbremsen trenger oftest byttes ut som følge av bruk, noe som kan føre komponentene til rust og gripe.

Bruksanvisning

1 Finn ut hvilken type nødbremsen din Mitsubishi Eclipse trenger. Nødbremsene typisk fungere ved å aktivere det faste bremsesystemet på drivhjulene. Nødbremsene for Mitsubishi Eclipse kan bruke platen eller trommelbremser på bakhjulene.

2 Hev bilen og fjerne bakhjulene med en pipenøkkel.

3 Fjern bremsetrommelen, hvis det finnes. Ta av returfjær for parkeringsbremsen og sko-til-spaken våren. Koble bremsejusteringsspaken og auto-justeringsanordning. Fjern holderen våren, brems skoen hold-down fjærer og fjær kopper og skoen til sko våren. Du kan nå fjerne bremseskoene med en pipenøkkel. Koble parkeringsbremsekabelen fra spaken på bremseskoen.

4 Bytt bremseklossene hvis du har skivebremser. Tapp noen av bremsevæske fra master bremsesylinder og slipper bremsen. Koble til parkeringsbremsen kabelen og den nederste pinnen på bremsekalippernes med en pipenøkkel. Sving bøylen modulen oppover slik at du kan fjerne den ytre mellomlegg, bremseklosser og fjærklemmer fra bremsekalippernes støtte. Komprimer stempelet i bøylen boringen.

5 Monter de nye bremseskoene hvis du har bakre trommelbremser. Rengjør bakplaten og påfør et tynt lag med brems fett på seks støtteputer til bremseskoene og gjengene for bremsejusterings.

6 Bytt ut de nye bremseklosser hvis du har skivebremser. Smør alle glide og dreiepunkter i tillegg til lavere pin.