Hvordan erstatte en TCC Solenoid på en 2000 Dodge Neon

TCC solenoid - eller momentomformeren clutch solenoid - på 2000 Dodge Neon er også kjent som den lock-up solenoid. Hvis det funksjonsfeil, bilen boder når du bremse ned for en stopp eller en sving fordi momentomformeren forblir låst i overdrive. Motoren setter ikke ut nok dreiemoment til å flytte tunge kjøretøy med høy gearing ved lave hastigheter, lugging motoren og får den til å steile.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret og ser ned på overføringen. Finn TCC solenoid på toppen av overføringen.

2 Koble ledningsnettet kontakten. Fjern solenoiden fra overføringen, ved hjelp av passende stikkontakt.

3 Installer den nye TCC solenoid og stram bolten fast, men ikke over-stramme bolten eller du kan skade sensoren. Plugg i sensoren, noe som sikrer kontakten snaps på sensoren. Lukk hetten.