Hvordan endre Clock bakgrunnsbelysning i 2003 Honda Odyssey Message Board

2003 Honda Odyssey er utstyrt med en melding skjerm på instrumentpanelet som gir informasjon til føreren. En del av displayet viser klokke. På bakgrunnsbelysningen på diskusjonsforumet skjermen kan heves eller senkes avhengig av din preferanse. Sjåfører som er følsomme for lys kan være nødvendig å redusere lysstyrken for å lese diskusjonsforumet displayet. Andre drivere kan kreve mer lys for å lese styret.

Bruksanvisning

1 Vri tenningsbryteren til "På" for å slå på bakgrunnsbelysningen.

2 Vri lysstyrkekontroll knotten mot klokken for å redusere lysstyrken. Denne bryteren ligger rett til venstre for speedometeret til høyre for turtelleren.

3 Vri lysstyrkekontroll bryteren med klokken for å øke lysstyrken baklysnivået.