Hvordan du skal se på en PDF-fil på en Blackberry Curve

Blackberry Curve er en smarttelefon som sender og mottar e-postmeldinger. Telefonen er i stand til å vise PDF-vedlegg samt zip, Excel, Word, PowerPoint og bildefiler. Når du mottar en e-post med PDF-vedlegg, vil ikke dokumentet åpnes automatisk. Du må åpne dokumentet manuelt, eller du kan lagre den til senere og se den på et senere tidspunkt. PDF-filen er lagret på Blackberry Curve minne til du velger å slette den.

Bruksanvisning

1 Åpne meldingen på din Blackberry. En liten vedleggsikonet vises i meldingen til at du kan identifisere at den har et vedlegg.

2 Klikk på "Meny" -tasten på Blackberry Curve. Dette åpner en liste over alternativ på skjermen.

3 Klikk på "Hent vedleggsinformasjon" om dette er en ny e-postmelding. Hvis du allerede har lastet ned filen, trenger du ikke å hente den igjen.

4 Klikk på "Åpne vedlegg" alternativet. Hvis mer enn ett vedlegg er inkludert i meldingen, velger du PDF-filen du vil åpne.

Hint

  • Du bør slette store PDF-filer fra Blackberry, siden de kan fylle opp enhetens lagringskapasitet raskt.