Hvordan Drain drivstoff fra en Honda Accord Drivstofftank

Hvordan Drain drivstoff fra en Honda Accord Drivstofftank


Drivstofftanken i Honda Accord kan begynne å ruste eller korrodere over tid på grunn av kondens inne i tanken. Hvis du bor i et område hvor temperaturen endrer seg drastisk fra sommer til vinter, kan kondens enkelt bygge opp inne i tanken. Dette skjer også når du forlater Accord gass tank mindre enn halvfull i lengre perioder av gangen. Når det begynner å ruste, må du bytte den. Utskifting drivstofftanker kan kjøpes fra de fleste auto deler butikker. Når du har den nye drivstofftanken, er det første du trenger å gjøre er å tømme den gamle tanken i Accord.

Bruksanvisning

1 Åpne drivstofftanken døren i Accord ved å trekke opp på utløserspaken drivstofftanken inne i kabinen på gulvet på venstre side av førersetet.

2 Åpne gasstanken døren og skyve en ende av hevertvirkning røret ned inn i gasstanken påfyllingsåpningen. Skyv røret ned gjennom filler halsen og inn i tanken.

3 Plasser den andre enden av hevert slangen inn i oppsamlingspannen.

4 Klem pumpen i midten av slangen til du ser bensin kommer opp av gasstanken. Når dette skjer, stopp pumping. Suge skapt av pumpen vil skape nok vakuum press for å tømme tanken.