Hvordan bytter ut den bakre Valve Cover Gasket i en Maxima 3.5

Hvordan bytter ut den bakre Valve Cover Gasket i en Maxima 3.5


En 3,5 motor i en Maxima er sidemontert og ventildekselet er på øvre bakre side av motoren i fri sikt. Ventildekselet er rektangelet formet deksel med de fire gummirørene kommer ut av toppen. Pakningen er forseglingen mellom lokket og motorblokken. Denne tetningen holder olje og luft ut. Dersom pakningen er slitt da motoren vil ikke fungere dårlig og karbon oppbygging vil danne rundt dekselet, flekker motoren.

Bruksanvisning

1 Koble festeklemmene fra batteriet ved hjelp av en pipenøkkel. La 3,5 motoren avkjøles før du fortsetter, for å unngå brannskader.

2 Trekk gummirørene på toppen av ventildekselet. Bruk en elektrisk drill og tilsvarende størrelse socket å fjerne alle de åtte boltene på toppen av dekselet. Trekk dekselet på toppen av motoren.

3 Fjern pakningen fra innerkanten av ventildekselet med en skraper. Sørg for at alle på pakningen er fjernet.

4 Plasser den nye pakningen på motorblokken langs kanten der lokket hviler. Sett dekselet på motoren og sørg for at pakningen er i flukt med kanten. Skift ut boltene og rør. Trekk til boltene til 45,8 ft / lb med en momentnøkkel. Koble kablene til batteriet.