Hvordan bruke en Helicoil

Tråder i mykere metall, som aluminium, kan stripe fra grunnmaterialet når du fjerner og installerer et feste gjentatte ganger. For å gjøre en gjenget hull i mykere metall sterkere, installerer du en Helicoil gjengeinnsats. Det herdede materiale av den Helicoil innsatsen ikke slites ved gjentatt bruk, og de utvendige gjengene på gjengehylse forblir låst med mykt metall, og dermed øke styrken av forbindelsen mellom festeanordningen og grunnmaterialet.

Bruksanvisning

1 Les installeringsinstruksjonene som kommer pakket med Helicoil kit for å bestemme størrelsen på Helicoil gjengeinnsatsen som kreves for å holde din lås i den myke uedelt metall.

2 Velge borkronen spesifisert av Helicoil installasjoner instruksjoner fra borkronen settet og feste boret i chucken av boremotoren.

3 Ta på deg vernebriller og plasser tuppen av boret mot uedelt metall på stedet at du må installere Helicoil gjengehylse.

4 Rikelig anvendelse tappe væske høyt på borekronen og tillate tappe fluid til å strømme ned gjennom borekronen og inn på basismetallet.

5 Bor hull i uedelt metall, holde borekronen snu sakte. Stopp boring og til å søke ytterligere tappe væske til borekronen å holde borekronen fra overoppheting.

6 Trykk på riktig størrelse hull i bunnen metall med trykk og tee-håndtak følger med Helicoil monteringssett. Når du trykker hullet, bruke rikelig med tappe væske for å smøre kranen og skape renere trådene på uedelt metall.

7 Tørk området rundt hullet med en ren klut for å fjerne metallspon og overflødig å tappe væske fra overflaten av basismetallet.

8 Tre Helicoil setter inn den medfølgende installasjonsverktøy og belegge gjengehylse med gjengelåsevæske.

9 Sett Helicoil gjengehylse inn i gjengehullet og vri håndtaket på innsettingsverktøyet inntil toppen av Helicoil hviler 1/4 til 1/2 av en omdreining under overflaten av basismetallet.

10 Plasser tang flytting verktøyet inn i gjengehylse og bryte tang fra Helicoil sett for å låse den på plass.

11 Træ festeanordning inn i Helicoil gjengehylse etter at gjengelåse fluidet har herdet for å fullføre installeringen.