Hvordan å programmere en DirecTV UEI Remote

DirecTV UEI fjernkontroll har ikke bare støtte for DirecTV set-top-boks, men har også evnen til å styre volumet, kanal og kraften av din TV. Bruk auto scan funksjon på fjernkontrollen for å programmere fjernkontrollen til TV-en, uten å måtte rote med taster inn noen koder. Når du har programmert fjernkontrollen, kan du umiddelbart begynne å bruke den til å kontrollere utstyret ditt hjemmekinoanlegg.

Bruksanvisning

1 Slå på TV-en.

2 Skyv bryteren på toppen av fjernkontrollen til "TV" posisjon. Trykk og hold "Mute" og "velg" knappene til lampen på fjernkontrollen blinker to ganger. Skriv inn "9991" på det numeriske tastaturet på fjernkontrollen. Lyset blinker to ganger igjen. Dette setter fjernkontrollen i sin skannemodus.

3 Pek fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på "Channel UP" knappen til TV slås av. Når den slår seg av, trykker du på "Select" -knappen for å lagre koden og avslutte programmering av fjernkontroll.