Hvor å låse opp en Motorola V600 Telefon

Motorola V600 er designet for å fungere på AT & T og T-Mobile nettverk. Dette betyr at telefonen må låses opp til å fungere på et annet nettverk. Låse opp telefonen krever et IMEI-nummer og en opplåsningskode. Du finner IMEI-nummeret under batteriet i enheten eller på pakken container. AT & T og T-Mobile kunder kan få en gratis opplåsningskode hvis kontoen er i god stand og minst 90 til 40 dager gammel. Du kan også kjøpe en opplåsningskode fra en Internett-leverandøren som Mobile Unlock Solutions eller The Travel Insider.

Bruksanvisning

1 Kontakt operatøren din for å få en gratis opplåsningskode eller kjøpe en kode på nettet.

2 Slå av telefonen. Ta av batteridekselet fra Motorola V600 ved å trykke på utløserknappen og løfte dekselet oppover. Ta ut batteriet. Bruk tommelen til å skyve SIM utgivelsen oppover. Løft forsiktig SIM-kortet fra SIM-sporet.

3 Sett inn et SIM-kort fra et annet nettverk i SIM-sporet, må du skifte ut batteriet og fest batteridekselet på plass.

4 Slå på Motorola. Tast inn låsekoden når "Enter Special Code" vises på telefondisplayet for å låse opp telefonen.

Du har angitt feil kode for mange ganger om «Kontakt Service Provider" eller "Tampert Alter" vises på skjermen. "Vente før Enter spesiell kode" og "Kontakt service" er også indikatorer feil kode ble tastet inn. Hvis disse meldingene vises på telefonen din, må du vente 40 minutter til to timer. "Enter Special Code" vises på skjermen. Gjenta låse opp trinnene.