Hva gjør du når din Flip Mino fryser og det vil ikke fungere?

The Flip Mino lomme videokamera ble utgitt i 2008 og har siden blitt erstattet av MinoHD, som i januar 2011. Hvis enheten låser seg helt det finnes en rekke feilsøkingstrinn å arbeide gjennom.

Tilbakestill enheten

Hold nede strømknappen i 10 sekunder for å starte Flip Mino. Hvis dette ikke lykkes, kan du bruke den lille reset-knappen nederst i nærheten av tripod vedlegg socket - dette vil gjenopprette enheten til de opprinnelige standardinnstillingene, men videoene vil være upåvirket.

Lad batteriet

Det er mulig at en lav eller brukt batteri er årsaken til at enheten krasjer eller ikke fungere skikkelig. Lad enheten helt ved å koble den til en PC via USB før du bruker det igjen.

Slett videofiler

En mangel på lagringsplass på enheten kan også føre til at det å fryse på enkelte punkter. Videoer kan flyttes fra Flip Mino til harddisken på en datamaskin ved hjelp av USB vedlegg. For ytterligere informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med videokameraet.