Hva er en Rheostat på et mikroskop?

Hva er en Rheostat på et mikroskop?


Når man studerer en prøve med et lysmikroskop, jevnaldrende øyet inn i toppen av mikroskopet. Prøven hviler på en rektangulær glassplate under. Linser i mikroskop forstørrer prøven. Lys er av vital betydning for mikroskopisk undersøkelse, og de fleste mikroskoper gi og regulere dette viktige element.

Lys og kondensator

I et lysmikroskop ligger lyskilden under glass-slide som inneholder prøven som skal undersøkes. En kondensator dekker området mellom lyskilden og sleiden. Kondensatoren fokuserer lyset på prøven.

rheostat

De fleste laboratorie mikroskoper har en rheostat som regulerer lysstyrken. En liten disk - den dimmebryter - styrer rheostat og roteres mot høyre eller mot venstre til en tilfredsstillende mengde lys lyser prøven.

rheostat Prinsipp

I en elektrisk krets, vil elektrisk strøm reduseres hvis motstand for strømgjennomgang øker. Reostaten er en enhet som varierer motstanden i en krets uten å avbryte strømningen av strømmen i kretsen. Når rheostat av mikroskopet øker motstanden, mindre dagens renn, og en dimmer lyset vil slå prøven. Dersom rheostat minsker motstanden, mer strøm flyter, og mer lys treffer prøven.