Hensikten med en Air Intake temperatursensor

Hensikten med en Air Intake temperatursensor


For bilmotorer som er utstyrt med en forgasser, er det luftinntakstemperatur (AIT) sensor en integrert del av bilens drivstoff eksosanlegg. En defekt AIT sensor kan føre til at bilen til stall blir kvalt av sine egne utslipp.

Hensikt

Funksjonen til en IAT sensor er å måle temperaturen av luften som kommer inn i motoren - etter at det er blandet med brennstoff i forgasseren - og lede den inn i sylindrene ved å åpne eller lukke en klaff.

Betydning

Grunnen til at en IAT sensor er viktig fordi retningen av motorens luftstrømmen hindrer forgasseren fra «ising» og bistår med fordampningen av brennstoff inn i luftstrømmen. Hvis en av disse hendelsene ikke klarer å oppstå, vil motoren stoppe.

Tegn på Failure

Hvis AIT sensoren er defekt, kan bilen din opplever mange problemer på grunn av en dårlig drivstoff / luft blandingsforhold. Bilen kan ha en dårlig tomgang, snubler under akselerasjon eller har økt merk utslipp, for eksempel røyking eller røyk.