Chevy Malibu Shifter Problemer

Chevy Malibu Shifter Problemer


Introdusert i 1964, og er oppkalt etter byen Malibu, California, er Chevrolet Malibu en mid-size bil produsert av General Motors. Chevy Malibu kan utvikle Shifter problemer som svekker sin drift.

Shift Solenoid

Skift solenoider i Chevy Malibu blokk eller aktiver press for å strømme gjennom hydraulikkledningene til girene. En defekt shift solenoid kan hindre clutch fra aktivere. Inspiser Malibu skift solenoider for tegn på slitasje eller skader forårsaket av overdreven strøm, samt tilkoblinger for slitasje eller korrosjon, og erstatte dem etter behov.

Gear Shift Sensor

Chevy Malibu inneholder en girskift sensor under bremsepedalen som kan feste seg, hindrer shifter fra aktivere. Spray smøremiddel på sensoren for å få det til å engasjere seg ordentlig.

Lekk Fluid Lines

Overføringslinjer i den nedre panne av Chevy Malibu kan lekke på metalledd, noe som resulterer i et fall i det hydrauliske trykk, føre til vanskeligheter med å skifte til et høyere gir. Undersøk felles sel for lekkasjer og reparere linjene som er nødvendig for å gjenopprette riktig shifter funksjon.