Ville en dårlig strømforsyning Årsak en Vizio TV å ha lyd, men ikke bilde?

En Vizio TV har en power board som konverterer vekselstrøm fra en stikkontakt i ulike DC spenning at makt skjermen og hovedkortet, som i sin tur gir strøm til lyd- og kontrollkretser. En dårlig strømforsyning kan forårsake en rekke problemer, inkludert å ha lyd, men ikke bilde.

Komplett strømbrudd

En transformator på inngangen til strømforsyningen til en Vizio TV reduserer spenningen til et lavere nivå, og likeretterkretser endre AC til DC. TV-apparatet arbeider med et inngangsspenningsnivå fra 90 til 240 volt AC, ved enten 50 eller 60 Hz. Regulatorer i kraftforsyningen må holde alle spenninger konstant uavhengig av input variasjoner. Hvis noen av disse komponentene mislykkes, vil strømforsyningen ikke fungerer i det hele tatt, og det blir ingen lyd eller bilde.

delvis Failure

Strømforsyningen i en Vizio TV har en inverter og andre komponenter som utvikler spenningen sende til visningsskjermen. Hvis noen av komponentene i denne delen mislykkes, vil skjermen ikke lyser. Dersom komponentene i strømforsyningen som gir spenning til hovedkretskortet arbeid, bør lyden også fungere. Det er to andre kretskort som kan svikte og føre til Vizio å ha lyd, men ikke bilde: kontakten styret og video styret.

Connector Board Failure

Kontakten bord i en Vizio TV godtar signaler fra inngangskontaktene og sender dem videre til hovedkortet for behandling. Selv om det er få komponenter på brettet, kan en mislykket eller løs tilknytning til hovedkortet hindre videosignaler fra å komme inn. Mer vanlige problemer som forårsaker lyd, men ikke bilde er en løs eller defekt tilkoblingskabel og ha TV velgeren satt til en inngang som ikke har noen videosignal.

Video Board Failure

En Vizio TV inneholder også en video bord som aksepterer signaler fra koblingskortet via hovedkortet. Den behandler videosignaler og sender dem tilbake til hovedkortet og deretter videre til skjermen. Videoen styret utfører ingen lydfunksjoner, og hvis det mislykkes, er det lyd, men ikke bilde. Merk at med mindre du er en kvalifisert tekniker, ikke forsøke å åpne en Vizio TV for å reparere den. Du kan ugyldiggjøre garantien eller forårsake ytterligere skader.