Vehicle Tracking System Features

Vehicle Tracking System Features


Kjøretøy sporing systemer, lenge en del av den kommersielle sektoren, blir nå brukt i sivile kjøretøy. I den kommersielle sektoren, de tillater bedriftseiere for å sikre at deres biler blir brukt til støtte for virksomheten. For privatpersoner, gir sporing en større følelse av trygghet og en enklere måte å finne en manglende bil.

Komponentene i et system for sporing

De fleste sporing systemer, både kommersielle og sivile, er avhengige av følgende komponenter for å danne et komplett system for sporing: mobilt radiomottaker, GPS-mottaker, GPS modem, antenne, GPS-basestasjon, trådløs kommunikasjon, GPS-programvare og databehandling servere.

Dato fangst og lagring

Sporing systemer er avhengige av å samle inn data fra ulike steder for å bestemme plasseringen av et kjøretøy. Data blir fanget av en innebygd enhet kalt en automatisk vognenhet (AVU) og deretter lagret i enheten.

Dataoverføring og analyse

Data fanget i i AVU sendes ved hjelp av en mobil eller radionett. Når mottatt på en sentral server, blir dataene dekodet for å kartlegge posisjonen til et kjøretøy på GPS-programvare.