Toshiba 57H81 TV Feilsøking

Toshiba 57H81 bakprojeksjons-TV gir deg storskjermunderholdning, men når ting går galt, kan det hende du trenger å gjøre justeringer med strøm- og tilkobling av enheter, fjernkontroll eller bildefunksjoner. Feilsøker disse problemene raskt slik at du kan komme tilbake til å bruke din Toshiba projeksjon TV som det var ment å bli brukt.

Bruksanvisning

1 Kontroller strømledningen og kontrollere at den er plugget inn hvis TV-en slår seg ikke på. Sjekk fjernkontrollens batterier for polaritet, og pass på at de negative og positive ender er riktig plassert. Bytt begge batteriene samtidig, selv om bare én er drenert.

2 Sjekk kablingen og antennetilkoblinger hvis bildet er svak, viser flere bilder eller vises ikke. Installer en svært retningsutendørsantenne for å forbedre mottaket. Prøv en annen kanal for å avgjøre om en bestemt stasjon er å ha kringkastings vanskeligheter. Sjekk koblingene av alle tilkoblede enheter. Kontroller at "TV / Kabel" er riktig innstilt.

3 Juster bildet hvis skjermen er forvrengt. Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på "<" og ">" venstre og høyre piltaster og velge "Bilde". Trykk på "Up" og "Down" piltastene og velg enten "Contrast", "Brightness", "Color", "Tint" eller "skarphet". Trykk på "<" og ">" venstre og høyre piltaster for å gjøre endringer nivå. Trykk "Lagre ny Preference" for å lagre de nye endringene. Alternativt, trykk på "Reset" for å tilbakestille bildeinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene.

4 Slå av nær bildetekst funksjonen hvis en svart boks vises på TV-skjermen. Trykk på "C.Capt" -knappen på fjernkontrollen, og velg deretter "Off".

5 Trykk på "Volume" knappen og øke den hvis du ikke hører noen lyd. Hvis du fremdeles ikke hører noen lyd, trykk på "Meny" -knappen, og trykk deretter på "<" og ">" venstre og høyre piltaster og velg "Audio". Trykk på "Up" og "Down" piltastene og velg "Bass", "Treble" eller "Balanse". Trykk på "<" pil venstre for å svekke balansen i den høyre kanalen; trykk ">" høyre piltast for å styrke balansen i den venstre kanalen. Alternativt, trykk på "Reset" for å tilbakestille lydinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene.

6 Sjekk TV-ens andre lydprogram eller SAP, innstillinger for flere kanaler, eller MTS, lyd hvis du hører musikk, men et bilde vises ikke. Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på "<" og ">" venstre og høyre piltaster og velg "Audio". Trykk på "Up" og "Down" piltastene og velg "MTS." Trykk på "<" og ">" venstre og høyre piltaster og velg "Stereo".

Hint

  • TV-ens fjernkontroll kan ikke operere noen av funksjonene i dine tilkoblede enheter. Derfor er det en god idé å beholde de originale fjernkontrollene som fulgte med enhetene du ønsker å koble til TV-en din.