Tikker i Dynamo

Tikker i Dynamo


En dynamo er ansvarlig for å levere en bil med elektrisk kraft og lading av batteriet. En tikkende lyd er ofte en indikasjon på at dynamoen er i ferd med å svikte.

Finne Sound

Med en motor som kjører, kan det være vanskelig å finne kilden til en tikkende lyd. Imidlertid kan en kort lengde på slangen brukes til å lokalisere lyden. Ved å lytte til en ende av røret mens den andre er plassert i nærheten av en mulig kilde for klikking, kan en person å bestemme den nøyaktige plasseringen av støy. Komponenten gjøre klikk vil høres høyere enn de andre.

slitt Dynamo

En dynamo kan lage en klikkelyd når lagrene eller andre interne komponenter begynner å bære. Når dynamoen har blitt identifisert som kilden til lyden, fjerne drivremmen og snu skivene for hånd. Hvis skivene ikke slår jevnt, er dynamoen slitt.

dynamo Testing

For å finne ut hvor dårlig dynamoen fungerer, bør dynamoen elektriske utgang testes. Dette kan gjøres med et voltmeter, men de fleste auto deler butikker vil teste dynamoen gratis. Deler butikker kan teste dynamoen enten på eller ut av bilen.