Sony TV-fjernkontroll Instruksjoner

Sony TV-fjernkontroll Instruksjoner


Sony er en av de største og mest respekterte elektronikk selskaper i verden. Det ble opprinnelig grunnlagt som "Tokyo Tsushin Kogyo Corporation" i 1946 før skiftet navn offisielt til Sony i 1958. Kraft megafon var en av selskapets første vellykkede produkter, men Sony har siden utvidet til produksjon av mange elektroniske enheter, inkludert TV . Sony TV-er er ment å være like enkel å bruke som mulig, og de fleste kan programmeres med fjernkontroll. Ved hjelp av en Sony fjernkontroll er vanligvis en enkel prosess.

Bruksanvisning

1 Sett batteriene inn på baksiden av fjernkontrollen og knipse bakplaten stengt. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, anbefaler Sony ta batteriene ut og trykke på hver knapp to ganger. Sett eller bytte batteriene. Dette tilbakestiller den eksterne og sørger for at ingen knapper står fast, noe som kan vanskeliggjøre drift.

2 Trykk på en knapp bortsett fra "Commander Off" for å slå på fjern for drift.

3 Trykk på "Power" knappen for å slå på TV-en. "Volume" knappene vil slå lyden opp og ned, mens "Channel" knappene vil rulle og opp og ned gjennom ulike TV-stasjoner. Mange nåværende Sony fjernkontroller vil ha en berøringsskjerm på toppen som brukes til flere funksjoner. Sony anbefaler aldri trykke på berøringsskjermen med en skarp gjenstand som en penn eller en penn, da dette vil trolig skade den.

4 Trykk på "Component" -knappen for å bla gjennom ulike enheter hvis du bruker fjernkontrollen som en universell kontrolleren som kontrollerer andre enheter i tillegg til TV-en.

5 Trykk på "Meny" -knappen for å få tilgang til visningsalternativer, slik at du kan programmere visningsinnstillinger. Den spesifikke prosessen vil variere avhengig av TV-modellen, men pilknappene vil bla gjennom menyalternativer og "OK" -knappen vil velge en bestemt menyalternativ for justering.

6 Programmere fjernkontrollen hvis du bruker noe annet enn Sony-produkter, siden fjernkontrollen er forhåndsprogrammert til å svare automatisk til andre Sony-enheter. Trykk på "Commander Off" knappen og "Mute" på samme tid. Trykk på "Component Select" -knappen for den aktuelle enheten du vil at Sony fjernkontroll til å styre. Skriv inn den firesifrede komponentkoden for enheten du ønsker å kontrollere. Koden er avhengig av merke av den andre enheten og bør plasseres enten i brukermanualen for TV eller online på produsentens hjemmeside. Trykk "Commander Off" når du er ferdig og fjern skal nå være kompatibel med den andre enheten.

7 Trykk "Commander Off" for å slå av fjernkontrollen eller bare vente et par minutter, og det vil slå seg av av seg selv.