Slik tilbakestiller den Anti-Theft Device på en 1994 Ford Explorer

Slik tilbakestiller den Anti-Theft Device på en 1994 Ford Explorer


Den anti-tyveri-enhet på 1994 Ford Explorer kan bidra til å forhindre SUV blir stjålet. Den Explorer bruker en tenning slås av når alarmen er aktivert. Den anti-tyveri-enheten bruker også en sirene for å signalisere når alarmen er aktivert. Siden strømmen til alarm hjernen normalt ikke kan kuttes (fordi dørene låses når alarmen er aktiv), må du vite hvordan du skal avvæpne alarmsystemet å tilbakestille det.

Bruksanvisning

1 Sett nøkkelen inn i førersiden dørlåsen.

2 Vri nøkkelen mot klokken for å låse opp døren.

3 Vri nøkkelen med klokken for å låse døren.

4 Vri nøkkelen mot klokken for å låse opp døren. Alarmen skal slås av. Hvis du ikke har fullført sekvens raskt nok, må du gjenta det før alarmen slås av.