Slik sletter Ekstra Songs on My Nextar Digital MP3-spiller

Nextar MP3-spillere spille av musikkfiler, og de legges til en Nextar MP3-spiller ved å koble den til en datamaskin. Brukere dra og slippe ".mp3" filer til Nextar MP3-spilleren sin mappe. Hvis du ønsker å fjerne en ".mp3" fil, er dette gjort på en lignende måte.

Bruksanvisning

1 Plugg Nextar MP3-spiller USB-plugg, som ligger på siden av spilleren, inn i datamaskinens USB-port. En Autokjør-menyen spretter opp.

2 Velg "Vis mappe" i menyen Automatisk spill.

3 Høyreklikk på en ".mp3" filen du ønsker å fjerne. Klikk på "Slett". Enig til slettingen ved å klikke "Ja."