Slik Skift ut batteriene i en strømadapter

Slik Skift ut batteriene i en strømadapter


Alle batterier har en viss grad av syre i dem. Syren i et batteri fungerer som en kanal for lading og frigjøring av elektrisitet. Batterisyre kan brenne huden, spiser hull i klærne dine, og kan potensielt blind hvis det kommer i kontakt med øynene. Vann fungerer også som en kanal for elektrisitet utvist fra batterier. Lade batteriet krever en ekstern kilde til elektrisitet. Ikke alle batterier er oppladbare. De som er oppladbare slutt bruke opp røret materialet inne i batteriet, og er ute av stand til å holde en belastning, selv om det registrerer på et voltmeter at anklagen er akseptert.

Bruksanvisning

1 Se etter "+" eller "-" på batteriet. Den "+" er positiv og "-" negative. I strømadapteren, må du finne hvilken side som er "+" og hvilken side som er "-".

2 Finn en liten plate som ligger inne noen strømadaptere som viser deg hvilken vei du setter inn batteriet. I dobbelt-A-batterier, for eksempel, vil den positive sette inn den motsatte vei fra det negative.

3 Sett inn batteriet i henhold til diagrammet indikerer "+" og "-" på strømadapteren. Noen strømadaptere krever batteri å knipse på plass, mens andre glir inn i et lukket område i adapteren.

4 Test nøyaktigheten av installasjonen ved å sette inn strømadapteren i gadgeten krever batteristrøm. Hvis strømadapteren ikke fungerer, så ta ut batteriene og sett i motsatt retning.

Hint

  • Når en gadget ikke er i bruk, ta ut batteriene. Dette beskytter gadgeten fra batterikorrosjon.
  • Skadde batterier kan eksplodere. Vask hendene grundig etter håndtering av batterier er skadet eller ikke. Syreresten er ikke alltid synlig.