Slik Send en SMS til mange

Slik Send en SMS til mange


Sende en SMS (Short Message Service) fra din mobiltelefon er relativt enkelt, og kan være en effektiv måte å kommunisere uten behov for en telefonsamtale eller e-post. En SMS er også kjent som en tekstmelding, og kan inneholde opptil 160 tegn. Noen ganger må du sende samme melding til mange forskjellige mennesker. Dette kan også være ganske enkel, men prosessen vil variere avhengig av hvilken type av håndsettet man bruker.

Bruksanvisning

1 Gå til meldingsprogrammet. Dette vil normalt være i hovedmenyen under "meldinger" eller "tekstmeldinger".

2 Velg "sende ny melding" eller "sende SMS."

3 Skriv meldingen du har tenkt å sende.

4 Gå til menyen for alternativer, hvor det vil være mulighet til å "redigere mottakere" eller "send til mange."

5 Legg til så mange celle tall som du trenger.

6 Klikk på "send" for å sende meldingen

7 Sjekk sendte meldinger mappen for å sjekke meldingen er sendt.

Hint

  • Ulike telefoner vil inneholde ulike alternativer, men nesten alle mobiltelefoner tillate brukere å sende en SMS til mange forskjellige telefoner samtidig. Hvis du er usikker ta kontakt med eierne manualen.